Naše prednosti

Vizar programe u svom poslovanju koristi više stotina poduzeća.
Klijentima nudimo cjelovita rješenja. Od faze analize i projektiranja, izgradnje mrežne infrastrukture, nabave i instalacije opreme, programiranja , do uvođenja, obuke i na kraju održavanja.

Vizar je pametan

Vizar sustav je moderno informatičko rješenje koje pored uhodanih klasičnih načina obrade podataka i izvještavanja, pruža i mnoge naprednije mogućnosti. Korištenje bankovnih servisa , slanje knjigovostvenih izvješća preko poreznih i drugih servisa, 2D bar code ispisi, slanje dokumenata elektroničkom poštom i mnoge druge.

Integralan, modularan i fleksibilan

Vizar se sastoji od više modula. Svi moduli povezani su u jedinstven integralni sustav. Jednom unešen podatak koristi se svuda. Sustav je moguće uspostaviti prema trenutnim potrebama, pa kasnije nadograđivati ostalim modulima. Može se instalirati na jednom računalu ili mreži, prema potrebama i zahtjevima.

Vizar je Siguran

Nadogradnja sustava novim mogućnostima, praćenje i primjena novih zakonskih propisa, poboljšanja funkcionalnosti i kvalitete dio su redovitog procesa i rada našeg tima. Automatska izrada sigurnosnih kopija i nadogradnja novim verzijama jamče vam siguran rad.

Programi

Temeljnice, dnevnik knjiženja, zatvaranje razreda, početna stanja, kartice, bilance, razna izvješča, bilanca i kartice na stranom jeziku, financijska i porezna izvješća (TSI,GFI,RDG,PD,TZSR,OKFŠ,KD,OPZ-STAT1), liste po mjestima troška i prihoda,poslovni partneri, kartice saldakonti, iskaz kupaca i dobavljača, IOS, zatvaranja, kontni plan, mjesta troška i prihoda itd.
Blagajne, uplatnice, isplatnice, obračun kamata, krediti, nalozi za plaćanje, zbrojni nalozi, izvodi, preuzimanje izvoda sa bankovnih servisa, putni nalozi.
Omogućeni su različititi načini obračuna, brutto ili netto sa bodovima ili koeficientima. Podržano je više obračuna i isplata u mjesecu. Nakon unešenih šifrarnika i podešavanja obračun je moguće napraviti automatski, pobrisati, pa ponoviti i ručno doraditi. Podržani su svi zakonski izvještaji, veza sa poreznom, finom, regosom, internet bankarstvo, zbrojni nalozi, izrada temeljnica, razne liste i pregledi, ugovori o djelu, unos evidencije rada itd.
Unos osnovnih sredstava, knjiženje promjena, amortizacijske grupe, oznake AOP, obračun amortizacije, kartice i pregledi , obrazac DI, lista za PD obrazac, inventurna lista, radne jedinice, knjiženje sitnog inventara, zaduženja, inventurna lista.
Knjige ulaznih i izlaznih računa, obračun PDV, obrasci ZP i PDV-S, obrazac PPO, kamate, IOS, kartice kupaca i dobavljača, izvodi i plaćanja, razni pregledi, mjesta troška i radni nalozi, automatsko kontiranje i izrada temeljnica, obračun kamata.
Unos knjige, razni šifrarnici, vrste troška, opisi knjiženja, preuzimanje knjige iz ura i ira, obrazac P-PPI, razni pregledi i liste, knjiga prometa.
Maloprodajni dokumenti, veleprodajni, međuskladišnice, narudžbe za nabavu, zalihe i kartice po nabavnim i prodajnim cijenama, promet, knjiga popisa, davanje ili prijem robe u komisiju, inventura po skladištima, preuzimanja početnog stanja, razni pregledi nabave i prodaje, razlike u cijeni, fiskalna kasa, šifrarnici robe, usluga, tarfinih grupa, kupaca, skladišta, trgovački putnici, fakture, devizne fakture, prijenosi faktura u ira, deklaracije itd.
Primke, izdatnice, povrati, radni nalozi, međuskladišnice, dnevnici rada, radovi trećih lica, obračun naloga, skladište, zalihe i kartice, promet, inventura itd.
Ugostiteljsko poslovanje, pekarska proizvodnja, upravljanje stanovima, time sheet, građevina, programi po narudžbi.

Spremni da zajedno radimo?

Kontaktirajte nas za detalje i razgovor.

Zadovoljni klijenti - izbor iz baze

Top